<ชุมชนเข้มแข็ง ประชากรสุขภาพดี มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ เศรษฐกิจพอเพียง >  

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลตำบลพระลับ 2009ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เรากำลังปรับปรุงระบบเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เดิม  
 

<พบการทุจริตโปรดแจ้ง 0-4332-7696 >

มติ ก.ท.จ.ขอนแก่น

ปี 2553

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ขอนแก่น ที่ออกตามมติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 8 เมื่อ 11 ส.ค. 2553 จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ขอนแก่น ที่ออกตามมติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 6 เมื่อ 25 มิ.ย. 2553 จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ขอนแก่น ที่ออกตามมติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2553 จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ขอนแก่น ที่ออกตามมติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2 เมื่อ 12 ก.พ.2553 จำนวน 1 ฉบับ

ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ขอนแก่น ที่ออกตามมติ ก.ท.จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 1 เมื่อ 8 ม.ค.2553 จำนวน 4 ฉบับ

กำหนดวันรับเอกสารและวันประชุม ก.ท.จ.ขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2553


ปี 2552


หากท่านต้องการติดต่อสื่อสารกับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ท่านสามารถสื่อสารกับเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ทางไปรษณีย์

สำนักงานเทศบาลตำบลพระลับ เลขที่ 144 หมู่ที่ 11 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

2. โทรศัพท์ 0-4332-7696

  • สำนักปลัด ต่อ 11
  • นายกเทศมนตรี ต่อ 12
  • ปลัดเทศบาล ต่อ 13
  • กองคลัง ต่อ 14
  • กองช่าง ต่อ 15
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 18
  • กองการศึกษา ต่อ 18

3. โทรสาร 0-4391-5039

4. E-Mail : pralub@hotmail.com

5. Website : http://pralub.org/


เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4332-7696 โทรสาร 0-4391-5039

http://pralub.org/
E-Mail : pralub@hotmail.com

ติตด่อแลกลิงก์ แนะนำลิงก์ หรือแจ้งลิงก์เสียได้ที่

E-Mail : pralub@hotmail.com